Medicinsk översättning spanska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från spanska

Kvalificerad medicinsk översättning till och från spanska. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför medicinsk facköversättning till och från spanska.

Vi har arbetat med spansk medicinsk översättning sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och hemsidor etc. för många av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. När du beställer en medicinsk översättning hos oss så får du en kvalitetssäkrad produkt.

Medicinska översättningar ställer stora krav på kompetens

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och inte minst medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar till och från spanska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi både mycket stora och mångspråkiga projekt inom de flesta av medicinens specialområden.

Översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter, journaler till hemsidor och annat informationsmaterial.

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från spanska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från spanska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>