Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från polska

Kvalificerad medicinsk och farmakologisk översättning till och från polska utförd av The Native Translator en ISO 17100 kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå.

Vi har arbetat med kvalificerad medicinsk och farmakologisk översättning sedan 2005 bl.a. till och från polska och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial etc. för flera av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer generellt mycket stora krav på noggrannhet och kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från polska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller språkutbildade läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi ofta mycket stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialområden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi till och från polska

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från avhandlingar, kliniska studier, patientjournaler till hemsidor.

Som exempel översätter vi: avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

De texter och dokument vi översätter är naturligtvis alltid målgruppsanpassade så att texten är lättläst och lättförståelig när den är avsedd för en bredare publik.

Kvalitet du kan lita på

The Native Translator som är en del av The Translator Group, en global översättningsbyrå med säte i Schweiz, är certifierad enligt ISO 17100 en kvalitetscertifiering för översättningsbyråer. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund trygghet.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från polska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>