Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från norska

Professionell medicinsk och farmakologisk översättning till och från norska direkt online utförd av The Native Translator en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå.

Vi har utfört kvalificerad medicinsk och farmakologisk översättning till och från norska i mer än 10 år och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter för flera av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer mycket stora krav på noggrannhet och kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från norska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialområden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi till och från norska

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från avhandlingar, kliniska studier, journaler till hemsidor och t.ex. medicinska läroböcker. Vi översätter bl.a. avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund trygghet. Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Sekretess

Vi hanterar ofta känslig information och är naturligtvis alltid mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från norska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från norska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>