Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från italienska

Professionell italiensk medicinsk översättning direkt online. The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerade medicinska facköversättningar bl.a. till och från italienska.

Vi har utfört medicinsk översättning till och från italienska sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial etc. för många av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. När du beställer en medicinsk översättning hos oss så får du en kvalitetssäkrad översättning.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer utomordentligt stora krav på noggrannhet och inte minst medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar till och från italienska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi både mycket stora och mångspråkiga projekt inom medicinens specialområden.

Översättning av texter och dokument inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från kliniska studier, journaler till hemsidor och annat informationsmaterial. 

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är naturligtvis avgörande för ett bra resultat. Många medicinska översättningsbyråer hävdar att de följer en viss standard t.ex. EN-15038, en utgången standard andra följer den nya den nya standarden ISO 17100 men vi menar att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO 17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig säkerhet.

Sekretess

Vi är vana vid att hantera mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är för oss en självklarhet.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från italienska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från italienska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>