Medicinsk översättning italienska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från italienska

Professionell italiensk medicinsk översättning direkt online. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför medicinsk facköversättning

Vi har utfört medicinsk översättning till och från italienska sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial etc. för många av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. När du beställer en medicinsk översättning hos oss så får du en kvalitetssäkrad översättning.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer utomordentligt stora krav på noggrannhet och inte minst medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar till och från italienska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi både mycket stora och mångspråkiga projekt inom medicinens specialområden.

Översättning av texter och dokument inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från kliniska studier, journaler till hemsidor och annat informationsmaterial. 

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från italienska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från italienska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>