Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från franska

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerade medicinska översättningar bl.a. till och från franska.

Vi har arbetat med fransk medicinsk översättning sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och hemsidor etc. för ett stort antal av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. Sammanlagt så erbjuder vi medicinsk översättning mellan franska och 140 språk.

Medicinska översättningar ställer mycket stora krav på kompetens

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar till och från franska utförs alltid av kvalificerade medicinska facköversättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare kan vi hantera både stora och mångspråkiga projekt inom de flesta av medicinens specialområden.

Översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter, bipacksedlar till hemsidor och annat informationsmaterial.

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar.

Medicinsk översättning till och från franska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. De franska översättningar som vi levererar är av mycket hög kvalitet och är färdiga att använda eller publicera. Med mycket hög kvalitet menar vi att texterna är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt och med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är lättläst och lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet och vi tecknar gärna sekretessavtal (NDA) för uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en medicinsk översättning till eller från franska eller behöver du mer information?

Du kan få en offert och beställa en fransk medicinsk översättning i vår översättningsportal. För större uppdrag rekommenderar vi att ni kontaktar oss på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från franska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>