Medicinsk översättning finska

Kvalitetssäkrad medicinsk översättning till och från finska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Medicinska översättningar
 • Översättare med medicinsk och farmakologisk kompetens
 • Medicinska, medicintekniska och farmaceutiska översättningar
 • Vi översätter medicinska texter till 60 språk

ISO 17100 kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå för översättning till och från finska

Behöver du en översättning till eller från finska av en medicinsk facktext eller en vetenskaplig publikation? Vi har lång erfarenhet och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter för ett stort antal av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. Vi utför medicinsk översättning mellan finska och arabiska, danska, engelska, italienska, kinesiska, nederländska, norska, spanska, svenska, turkiska, tyska, men också till 35 andra språk.

Medicinska facköversättare med målspråket som sitt modersmål

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra översättningar utförs alltid av kvalificerade medicinska facköversättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området, de är alltid flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Behöver du översätta en medicinsk text till finska så görs det av en finsk översättare specialiserad inom medicin och medicinteknik.

Översättning av texter inom medicin, medicinteknik och farmakologi till och från finska

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Här är några exempel på de olika slags medicinska texter och dokument vi översätter till och från finska: Bipacksedlar, doseringsetiketter, forskningsrapporter, läkemedelsbroschyrer, medicinska studier, medicinska publikationer, medicinska webbsidor, patentansökningar, patientinformation, patientjournaler, resultat av kliniska prövningar, utbildningsmaterial mm.

Medicinsk översättning mellan finska och fler än 40 språk

Här är några av de språk där vi disponerar kvalificerade medicinska översättare till och från finska: Arabiska, bulgariska, danska, estniska, engelska, franska, grekiska, hindi, holländska, isländska, irländska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kurdiska, lettiska, litauiska, maltesiska, norska, persiska, portugisiska, polska, rumänska, ryska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska.

ISO 17100 en branschspecifik kvalitetscertifiering

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas medicinska översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Datasäkerhet och sekretess

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Säker hantering av information är vår högsta prioritet.Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Rätt pris på medicinsk översättning till och från finska

Vi tror att vi är en av de billigaste medicinska översättningsbyråerna idag när det gäller medicinsk översättning till och från finska. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vi arbetar med några av branschens bästa medicinska översättare, de är universitetsutbildade, specialiserade på medicinsk översättning och har självklart målspråket som modersmål.

Här beställer du en medicinsk översättning till eller från finska

Ladda upp ditt/dina dokument i vår översättningsportal så får du direkt både pris och förväntat leveransdato på en kvalitetssäkrad finsk medicinsk översättning. Om du som företag önskar att bli fakturerad eller behöver mer information så kontaktar du oss på e-post dygnet runt

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bland annat medicinska texter och dokument till och från finska.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>