Medicinsk översättning finska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk facköversättning till och från finska

Professionell finsk medicinsk och farmakologisk översättning direkt online utförd av The Native Translator en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå.

Vi har utfört finsk medicinsk och farmakologisk översättning sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial mm. för flera av Europas mest namnkunniga farma och medicintekniska företag.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer mycket stora krav på noggrannhet och terminologisk kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från finska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialist områden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi till och från finska

Medicinska översättningar till finska är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från översättningar av avhandlingar, kliniska studier, journaler till hemsidor och t.ex. medicinska läroböcker.

Som exempel översätter vi; avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

De texter och dokument vi översätter är alltid målgruppsanpassade så att texten är lättläst och lättförståelig när den är avsedd för en bredare publik.

Översättningar du kan lita på ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text till eller från finska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från finska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>