Medicinsk översättare

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättning utförd av en medicinska specialistöversättare

The Native Translator en av Europas största leverantörer av medicinsk översättning för sjukvården, den medicintekniska industrin och bolag inom bioteknik och farmakologi.

Översättningar inom medicin ställer höga krav på översättaren och The Native Translator samarbetar därför enbart med kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade på medicinska texter. Vare sig det handlar om en medicinteknisk broschyr, patientjournaler, forskningsrapporter eller något annat inom det medicinska fackområdet så kan du som kund lita på att vi har rätt kompetens och översättare som kan producera målgruppsanpassade kvalificerade medicinska översättningar.

Våra medicinska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Medicinska facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. Det som kännetecknar våra översättare är:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • specialiserade inom medicin, vetrinärmedicin och medicinteknik
 • översätter endast till sitt modersmål

Medicinska översättare för översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Nedan är listat några av de olika slags medicinska texter och dokument vi översätter.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsrapporter
 • Licensavtal
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Marknadsföringsmaterial
 • Medicinsk utrustning
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Patientjournaler
 • Pressmeddelanden
 • Resultat av kliniska prövningar
 • Utbildningsmaterial
 • Medicinska webbsidor

Medicinsk översättning mellan fler än 30 språk

Här har du några av de språk som vi översätter till och från: Arabiska, bulgariska, danska, engelsk, estniska, finska, franska, grekiska, hindi, holländska, isländska, irländska, italienska, japanska, kinesiska, , koreanska, kurdiska, lettiska, litauiska, maltesiska, norska, persiska, portugisiska, polska, rumänska, ryska, serbokroatiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska.

Medicinsk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas medicinska översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess och GDPR

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det. Vi följer ISO 27100 som behandlar informationssäkerhet.

Vill du beställa en medicinsk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en medicinsk översättning av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>