Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Juridisk facköversättning till och från spanska

Våra spanska juridiska översättningar utförs av auktoriserade translatorer och erfarna spanska juridiska universitetsutbildade översättare med målspråket som modersmål ISO 17100 och 20771

De är specialiserade inom spansk juridik och kan spansk juridisk terminologi många med en jur.kand. motsv. och flera praktiserande advokater. Vi översätter avtal, domar, yttranden, köpehandlingar, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument för advokatbyråer, företag och privatpersoner till och från spanska.

Snabba spanska juridiska översättningar

The Native Translator är en dygnsöppen ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa spanska juridiska översättningar. Vi har översättningsteam placerade runt omkring i världen vilket gör att vi oavsett tid på dygnet snabbt kan starta upp brådskande projekt. Självklart kan vi hantera all former av spanska avsett om det handlar den spanska som talas i Mexiko eller Madrid. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Auktoriserad spansk översättning

Det är ofta nödvändigt att översättningen utförs av en auktoriserad spansk översättare eller translator som den skyddade yrkestiteln heter. Vi använder alltid översättare som är auktoriserade/certifierade i det land där översättningen skall användas. Tack vare att vi använder lokalt certifierade översättare så får du aldrig problem med acceptansen av din översättning.

ISO 20771 certifierad översättningsbyrå

The Native Translator är en ISO 20771 certifierad byrå ISO-standarden för juridisk övesättning. Att vi är certifierade innebär att vi har en etablerad och dokumenterad standard för hur vi kvalitetssäkrar juridiska översättningar. Med certifieringen följer också en kvalitetsgaranti. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Kvalitetsgaranti också en självklarhet

Våra översättare och translatorer har en universitetsutbildning som översättare till och från spanska och lång erfarenhet av spansk juridisk översättning. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet. Austrian Standards är den organisation som definierade EN-15038 den standard som lett fram till dagens ISO 17100 standard.

Konfidentiell hantering av din översättning en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara helt trygg med hanteringen av dina dokument. Sekretess är en självklarhet och vi tecknar sekretessavtal (NDA) för uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en spansk översättning av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument till spanska och 25 andra språk direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>