Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Juridisk facköversättning till och från franska

Våra franska juridiska översättningar utförs av auktoriserade translatorer och erfarna franska juridiska facköversättare med målspråket som modersmål ISO 17100 och 20771

De är specialiserade inom fransk juridik och kan fransk juridisk terminologi många med en jur.kand. motsv. och flera praktiserande advokater. Vi översätter avtal, domar, yttranden, köpehandlingar, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument för advokatbyråer, företag och privatpersoner till och från franska. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice The Business Translator.

Snabba franska juridiska översättningar

The Native Translator är en dygnsöppen ISO certifierad online översättningsbyrå specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa franska juridiska översättningar. Vi har översättningsteam placerade runt omkring i världen vilket gör att vi oavsett tid på dygnet snabbt kan starta upp brådskande projekt.

Auktoriserad fransk översättning

Det är ofta nödvändigt att översättningen utförs av en auktoriserad fransk översättare eller translator som den skyddade yrkestiteln heter. Vi använder alltid översättare som är auktoriserade/certifierade i det land där översättningen skall användas i Frankrike "traducteurs assermentés".

ISO 20771 certifierad översättningsbyrå

The Native Translator är en ISO 20771 certifierad byrå ISO-standarden för juridisk övesättning. Att vi är certifierade innebär att vi har en etablerad och dokumenterad standard för hur vi kvalitetssäkrar juridiska översättningar. Med certifieringen följer också en kvalitetsgaranti. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Kvalitetsgaranti

Våra översättare och translatorer har en universitetsutbildning som översättare till och från franska och lång erfarenhet av fransk juridisk översättning. De arbetar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet. Austrian Standards är den organisation som definierade EN.15038 den standard som lett fram till en ISO standard.

Konfidentiell hantering av din översättning en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara helt trygg med hanteringen av dina dokument. Sekretess är en självklarhet och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en fransk översättning av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument till och från franska.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>