Juridisk facköversättning till och från finska

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Juridisk översättning till och från finska

Juridiska översättningar till och från finska skall utföras av auktoriserade translatorer eller specialiserade juridiska facköversättare med målspråket som modersmål ISO 17100

Vid översättningen av juridiska dokument till och från finska finns det inget utrymme för olika tolkningar. Juridiska termer och fraser måste vara kristallklara på varje språk. De översättare vi använder är specialiserade inom juridik och kan juridisk terminologi, många med en jur.kand. och flera är praktiserande advokater. Vi översätter avtal, domar, registerutdrag, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument till och från finska för bland annat advokatbyråer, myndigheter och företag men också för privatpersoner.

Auktoriserad översättning av juridiska dokument till och från finska

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att officiella dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning till och från finska är: Adoptionshandlingar, betygsdokument, bouppteckningar, domslut, dödsattester, europeiska arvsintyg, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, registerutdrag, stämningar, vigselbevis, årsredovisningar, äktenskapsförord osv.

Professionell juridisk översättning mellan finska och fler än 30 språk

Översättare som enbart översätter till sitt modersmål och är specialister på det ämnesområde de översätter producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Här är några av de språk där vi disponerar kvalificerade juridiska översättare till och från finska: Arabiska, bosniska, bulgariska, danska, engelska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tigrinia, turkiska, tyska, ungerska.

Kvalitetssäkrad juridisk översättning till och från finska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetsarbete. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Datasäkerhet och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Här beställer du en juridisk översättning till eller från finska

Ladda upp ditt/dina dokument i vår översättningsportal så får du direkt både pris och förväntat leveransdato på en kvalitetssäkrad juridisk översättning. Du kan beställa både en juridisk facköversättning och en auktoriserad översättning till och från finska direkt online. Om du som företag önskar att bli fakturerad eller behöver mer information så kontaktar du oss på e-post dygnet runt

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument till och från finska.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>