Teknisk facköversättning av dokument och texter The Native Translator

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk facköversättning av dokument och texter mellan 25 språk

Professionell översättning av teknisk dokumentation

Inom den tekniska världen är exakt och terminologisk korrekt kommunikation avgörande. Oavsett om du representerar ett teknikföretag, en tillverkare av tekniska produkter eller en forskningsinstitution, är det essentiellt med korrekta översättningar med en konsekvent terminologi i alla översatta texter oavsett språkkombination.

På The Native Translator har vi specialiserat oss på att leverera högkvalitativa översättningstjänster skräddarsydda för teknikbranschens unika behov. Vår kompetenta grupp av tekniska översättare och ämnesexperter är inte bara duktiga lingvister utan de kan teknisk terminologi och har en stor kunskap om regelverk och branschstandarder. Med deras expertis säkerställer vi att dina tekniska dokument översätts korrekt och att dina branschspecifika termer blir översatta på ett konsekvent sätt. Med över 5 500 specialiserade tekniska facköversättare hanterar vi både stora och flerspråkiga projekt.

Filer och format

Vi hanterar alla typer av filer och format och oavsett om det gäller ordbehandling i ett textdokument, enklare trycksaker såsom broschyrer eller bruksanvisningar, till mer avancerad produktion av t.ex. flerspråkiga manualer eller handböcker i Indesign

Användning av översättningsminnen

Användning av översättningsminnen ger stora fördelar för såväl översättaren som dig som kund. Det förkortar själva översättningsprocessen och bidrar till att ditt företags texter blir mer enhetliga och att översättningarna blir billigare. Beroende på texttypen och hur omfattande översättningsminnet är, kan kostnadsbesparingarna variera mellan några enstaka procent upp till tiotals procent av översättningsorderns totala pris. Översättningsminnen ger bäst resultat när källspråksmaterialet är enhetligt och konsekvent, översättning av teknisk dokumentation eller tekniskt innehåll är ett exempel på när de är mycket lämpliga att använda.

ISO 17100 branschspecifik certifiering

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas tekniska översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar.

Sekretess en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en teknisk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en teknisk översättning av ett dokument eller en text till eller från svenska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>