The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning av kontrakt och avtal till kinesiska

Professionell kinesisk affärsöversättning direkt online, facköversättning av dokument inom juridik, finans och ekonomi, medicin och teknik samt auktoriserad översättning till kinesiska.

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Därför använder vi endast professionella kinesiska översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt kinesiska modersmål.

Vi utför professionell översättning till kinesiska av:

  • Juridiska dokument, kontrakt, avtal mm.
  • Finans dokument, kvartalsredovisningar, årsredovisningar mm.
  • Tekniska dokument, handböcker, manualer
  • Medicinska dokument
  • Marknadsförings dokument och texter
  • Personliga dokument som betyg, intyg, personbevis, domar, äktenskapsförord

Auktoriserad översättning till kinesiska online

Vi utför också auktoriserad översättaning av juridiska och finansiella dokument. De översättare vi använder är auktoriserade av Kammarkollegiet eller av motsvarande organisationer utanför Sverige.

Professionell facköversättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator var en av de tio första översättningsbyråerna i Europa som kvalitetscertifierades enligt ISO17100. Vårt arbete kontrolleras fortfarande regelbundet av certifierande myndighet och detta ger dig som kund en mycket stor trygghet.

Din sekretess en självklarhet

Vi hanterar stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att alltid upprätthålla en i alla avseenden mycket strikt sekretess. 

Här beställer du din översättning

Behöver du mer information kan du nå oss dygnet runt på e-postOpens window for sending email.

Du får en offert och beställer din översättning här direkt online « Opens external link in new windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning mellan kinesiska och 25 språk direkt över internet.