Översättning av bokslut

Auktoriserad översättning av bokslut och andra finansiella texter och dokument

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Finansiella facköversättningar
 • Finansiella översättare med målspråket som modersmål
 • Finansiella analyser, årsredovisningar, värdepappersprospekt
 • Banker, finansiella institutioner, finansiella rådgivare

Investera i en professionell översättning för ditt bokslut och årsredovisning

Låt översättare specialiserade inom finansiell översättning översätta ditt bokslut, dina årsredovisningar, delårsrapporter, förvaltningsberättelse och andra finansiella texter. Med över 1 000 certifierade och auktoriserade finansöversättare så har vi de resurser som krävs för att snabbt översätta dina dokument oavsett om det gäller ett bokslut eller något annat finansiellt eller juridiskt dokument.

Auktoriserad översättning av bokslut och årsredovisningar till fler än 30 språk

Vi hanterar alla former av kvalificerad facköversättning inom finans och juridik samt auktoriserad översättning av t.e.x balansräkningar, kvartalsrapporter och årsredovisningar mellan följande språk: Arabiska, bosniska, bulgariska, danska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, thailändska, tigrinia, tjeckiska, turkiska, tyska, ungerska.

Korrekt finansiell terminologi

Sedan 2005 är alla börsnoterade företag skyldiga att använda de uppdaterade redovisningsreglerna IFRS. När årsredovisningen skall översättas är det viktigt att uppdraget går till en översättningsbyrå som har rätt kompetens. Som har fastställda rutiner och processer för detta och behärskar ekonomisk terminologi och IFRS riktlinjer. För att resultatet skall bli bra krävs ofta ett samarbete med både ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Finansiell översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Årsredovisningen är oerhört viktig för alla företag då den påverkar såväl marknadens som läsarnas uppfattning om företaget. Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en översättning av ditt bokslut eller behöver du mer information?

Här kan du både få en offert och beställa auktoriserad översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Är du ett företag kan vi också fakturera dig.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad finansiell översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>