Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av hyreskontrakt

Vi utför auktoriserad översättning av hyreskontrakt till och från 25 språk direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetsgaranterad översättning för både företag och privatpersoner. Vi utför auktoriserad översättning och juridisk facköversättning av hyreskontrakt och andra typer av juridiska men också tekniska dokument till och från engelska, tyska, franska, italienska, spanska och över 25 andra språk och detta smidigt och bekvämt direkt online. Du laddar upp ditt dokument i vår portal och inom 1 minut så har du både ett fast pris och förväntad leveranstidpunkt. Översättningen utföres av en universitetsutbildad översättare som har målspråket som modersmål och bor och lever i ett land där detta talas.

Våra översättare är universitetsutbildade och arbetar branschespecifikt

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Finansiell och juridisk facköversättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Behöver du en korrekt översättning av ett hyreskontrakt? Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001.  Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer den nya normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en översättning av hyreskontrakt?

Ladda upp ditt dokument här får du offert på översättning av ett hyreskontrakt. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning (vi är PCI Security Standards certifierade).

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad juridisk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>