Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska

Vi utför auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska direkt online

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå. Vi har specialiserat oss på att bland annat leverera auktoriserade översättningar från svenska till engelska av officiella dokument, såsom anställningsbevis.

Du laddar upp ditt anställningsbevis i vår portal och inom 1 minut så har du både ett fast pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning till engelska. Översättningen av ditt anställningsbevis utförs av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige eller en översättare som auktoriserats av motsvarande myndighet eller organisation i det land där översättningen skall användas. Vi utför auktoriserad översättning av anställningsbevis till engelska men också andra typer av intyg t.ex. betyg, CV, personbevis etc. och detta smidigt och bekvämt direkt online.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast till sitt modersmål

Våra översättare är universitetsutbildade och har alltid målspråket som modersmål och har därför en naturlig koppling till den lokala kulturen. Men ett språk utvecklas hela tiden och därför bor och lever våra översättare också i ett land där målspråket talas, det är en förutsättning för att man skall kunna följa med i den aldrig avstannande språkutvecklingen. Språk är en vital del av kulturen i alla länder och man måste förstå och kunna utnyttja de fina nyanserna i språket för att effektivt, personligt och på ett säljande sätt kommunicera sitt budskap.

Vi översätter anställningsbevis till engelska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under under fliken certifierad översättningsbyrå.

GDPR och sekretess är vår etiska standard

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en översättning av ditt anställningsbevis till engelska?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på översättning av ett anställningsbevis till engelska. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad översättning av bland annat anställningsintyg till engelska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>