Auktoriserad översättning årsredovisning

Auktoriserad översättning av årsredovisningar

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Finansiella facköversättningar
 • Finansiella översättare med målspråket som modersmål
 • Finansiella analyser, årsredovisningar, värdepappersprospekt
 • Banker, finansiella institutioner, finansiella rådgivare

Vi översätter årsredovisningar, delårsrapporter och förvaltningsberättelser

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på finansiell översättning och utför auktoriserad översättning av årsredovisningar, delårsrapporter och förvaltningsberättelser. Med över 1 000 certifierade och auktoriserade finans- och juridiska modersmålsöversättare så har vi de resurser som krävs för att snabbt översätta din årsredovisning, kvartalsrapport och andra finansiella eller juridiska dokument.

Korrekt redovisningsterminologi

Våra översättare är specialsierade på finansiell översättning och kan korrekt terminologi enligt IFRS. Vi upprättar företagsspecifika översättningsminnen så att vi kan återanvända redan översatta texter men framförallt för att företagsspecifik terminologi skall vara konsekvent mellan olika dokument.

Auktoriserad finansiell översättning

Vi hanterar alla former av kvalificerad facköversättning inom finans och juridik samt auktoriserad översättning av dokument som kräver det. Vi använder översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet men också översättare auktoriserade av myndigheter eller organisationer i det land där översättningen skall användas, det kan vara ATA i USA, ITI i Storbritannien, domstolar i Frankrike eller Tyskland eller som i Spanien där Utrikesdepartementet auktoriserar översättare.

Finansiell facköversättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Här du beställa en auktoriserad översättning av din årsredovisning?

Ladda upp ditt dokument här kan du få en offert på en auktoriserad översättning av din årsredovisning. Representerar du ett företag eller har ett större dokument som skall översättas så föreslår vi att du kontaktar oss på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad finansiell och juridisk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>