The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online

Behöver du en auktoriserad översättning av ditt betyg, personbevis, vigselbevis, kontoutdrag, en dom eller andra viktiga dokument?

Då har du kommit rätt. Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument och du kan Opens internal link in current windowbeställa en auktoriserad översättning direkt online här och nu. Vi levererar översättningen stämplad och klar som PDF över e-post och om du önskar så sänder vi också ett original direkt hem till dig. Vi leverera en auktoriserad översättning på under 24 timmar till de flesta språk. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och vi har specialiserat oss på auktoriserad översättning.

När måste en översättning vara auktoriserad

Universitet och andra skolor samt myndigheter, domstolar och banker kräver nästan alltid en auktoriserad översättning. Auktorisationen är en kvalitetsgaranti och även om den inte innebär att en översättning gjord av en auktoriserad översättare, eller translator som är den officiella titeln, alltid är 100% felfri och korrekt så är det den bästa kvalitetsgaranti man kan få.

Vilka är då våra auktoriserade översättare?

Våra översättare är universitetsutbildade och auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige eller motsvarande myndighet eller organisation i utlandet. De är flytande på källspråket och har hos oss alltid målspråket som modersmål.

Auktoriserad översättning till fler än 30 språk.

Vi utför auktoriserad översättning av texter och dokument från de här listade språken; engelska, arabiska, nederländska, polska, bulgariska, italienska, finska, ungerska, tyska, franska, spanska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, grekiska, turkiska, norska och danska.

Terminologi - kan översättarna fackuttryck inom alla branscher?

I Sverige så är de auktoriserade översättarna testade inom juridik, finans, medicin samt allmänna texter. Dvs inom dessa områden kan du förvänta att de kan hantera mycket komplicerade texter. I utlandet är översättarna ofta mer specialiserade och där finner du också certifierade översättare (internationellt begrepp för det som vi i Sverige kallar för auktoriserad) specialiserade inom t.ex. teknik.

Är det alltid lämpligt att använda en svensk auktoriserad översättare?

Ja, om du skall översätta till svenska så är det bäst. Skall du istället översätta från svenska till engelska, tyska, franska, spanska eller något av de 30 andra språken vi översätter till så rekommenderar vi att du använder en översättare som är auktoriserad i det land där du skall använda din översättning. Orsaken till detta är auktorisationen generellt sett endast gäller i det land där den är utställd, dvs en auktoriserad översättning gjord av en svensk översättare accepteras inte i USA eller Tyskland med mindre man låter Notarius Publicus utfärda en apostille. Görs istället översättningen av en amerikansk eller tysk översättare så slipper man den problematiken.

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 en certifiering den första branschspecifika ISO certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument om du sänder dem till oss över e-post, laddar du upp dem i vår portal får du en offert omgående.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.