Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Notarized Translation / Auktoriserad översättning för Amazon

Auktoriserad översättning av dokument från svenska till engelska för registrering på Amazon utförd av ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

När du skall registrera dig på Amazon så krävs att ett antal dokument är översatta av en "Certified Translator" alternativt av en svensk auktoriserad översättare och notariserade. När du beställer en sådan översättning från svenska till engelska hos The Native Translator så använder vi översättare som är auktoriserade i USA dvs. en Certified Translator och din översättning accepteras därmed utan problem av Amazon, vi vet också vilka krav Amazon ställer på original i färg etc. Hos oss vet du dessutom alltid vad översättningen kommer att kosta innan du beställer du får aldrig några överraskningar.

Vi använder alltid översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas

Vi föreslår alltid våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna vilket innebär att om du skall använda din översättning i USA så använder vi översättare som är auktoriserade i USA och motsvarande för England, Canada, Australien och Nya Zeeland för att du skall slippa att notarisera din översättning hos Notarius Publicus och det blir också väsentligt billigare.'

Våra översättare översätter enbart till sitt engelska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning från svenska till engelska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till engelska för Amazon direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>