Notariserad översättning för Amazon

Notarized Translation / Auktoriserad översättning för Amazon

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning av dokument från svenska till engelska för registrering på Amazon

När du skall registrera dig på Amazon så krävs att ett antal dokument är översatta av en "Certified Translator" alternativt av en svensk auktoriserad översättare och notariserade. När du beställer en sådan översättning från svenska till engelska hos The Native Translator så använder vi översättare som är auktoriserade i USA dvs. en Certified Translator och notariserar den i USA och din översättning accepteras därmed utan problem av Amazon. Vi arbetar nära Amazon och känner de krav som man ställer på original i färg etc.

Vi använder alltid översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas

Vi föreslår alltid våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna vilket innebär att om du skall använda din översättning i USA så använder vi översättare som är auktoriserade i USA och motsvarande för England, Canada, Australien och Nya Zeeland för att du skall slippa att notarisera din översättning hos Notarius Publicus och det blir också väsentligt billigare.'

Våra översättare översätter enbart till sitt engelska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
 • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen till skillnad från ISO 9000 som är en mer generell administrativ certifiering.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du beställa en auktoriserad översättning för Amazon?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning. Vi användar så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Vi vill därför be dig att ange i vilket land den skall användas när du beställer.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till engelska för Amazon direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>