Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

NÄR BEHÖVER ETT DOKUMENT LEGALISERAS?

Vad är en legalisering?

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den också bestyrkas av den utländska ambassad som företräder det land där handlingen ska användas.

Vem avgör om en handling måste legaliseras?

Det kan bara myndigheten i mottagarlandet som kan svara på om en handling måste legaliseras. Svenska UD kan inte avgöra om detta är nödvändigt. 

Undantag för legalisering och apostille av vissa handlingar inom EU

Enligt en EU-förordning som främjar medborgares fria rörlighet är vissa officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa undantagna från legalisering och apostille inom EU från och med den 16 februari 2019.

Undantaget från legalisering och apostille gäller endast officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat. 

Behöver en auktoriserad översättning gjord av The Native Translator legaliseras?

Normalt sett behöver den inte det då vi nästan uteslutande använder oss av översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Dvs. du behöver ingen legalisering som visar att översättaren är auktoriserad däremot kan du behöva legalisera översättningen och originaldokumentet om den utländska myndigheten så kräver.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vill du ha offert på en auktoriserad översättning eller behöver du mer information?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning. Vi användar så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Vi vill därför be dig att ange i vilket land den skall användas när du beställer.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 och specialiserad på att tillhandahålla kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>