Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning till engelska

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning bl.a. från svenska till engelska. Det är nödvändigt med en auktoriserad översättning om du skall översätta betyg, intyg, personbevis, registerutdrag, domar samt andra juridiska handlingar som ska användas i kontakt med skolor, myndigheter eller i domstol.

Vad är en auktoriserad, certifierad eller officiell översättning?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen på en auktoriserad översättning varierar från land till land, men det är en översättning som  utförts av en professionell översättare som godkänts av den behöriga myndigheten eller organisationen i respektive land. När du beställer en auktoriserad översättning till engelska av oss så kan du vara säker på att det översatta dokumentet accepteras i det land där det ska användas.

Så långt möjligt gör vi alltid översättningen i mottagarlandet, dvs. behöver du en auktoriserad översättning till engelska och denna skall användas i USA så utförs den av en översättare som är auktoriserad i USA, skall du använda den i Australien så använder vi en auktoriserad översättare i Australien etc. Orsaken till detta är att auktorisationen enbart gäller i det egna landet dvs. en auktoriserad översättning gjord av en i Sverige auktoriserad översättare accepteras inte i t.ex. England med mindre den försetts med en hos Notarius Publicus. Tack vare Haag konventionen av den 5 oktober 1961 så accepteras översättningar gjorda av översättare i länder som undertecknat konventionen dock förutsatt att den försetts med en apostille. Kostnaden för en apostille varierar men ligger oftast mellan 250-500 kr/dokument.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Du får en offrert direkt online så fort du laddat upp dina dokument i vår portal.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning till engelska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till engelska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetssäkrad auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>