Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning från estniska till svenska

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå estniska svenska

The Native Translator utför auktoriserad översättning av texter och dokument från estniska till svenska. Våra översättare är flytande på estniska men har svenska som modersmål och kompetens inom just ditt specifika ämnesområde.

Auktoriserad översättning från estniska till svenska

Du kan beställa en auktoriserad översättning från estniska till svenska här direkt online. Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av t.ex. registerdokument, finansiella rapporter, domar, betyg, pass, kontrakt och avtal mm från estniska. Vi använder översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige eller motsvarande myndighet i Estland.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 em certifierad översättningsbyrå och sedan 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart beskriver den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning från estniska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning från estniska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>