Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av betyg och intyg till rumänska

Auktoriserad översättning av betyg och andra juridiska dokument från svenska till rumänska direkt online.

Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument till rumänska. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning från svenska till rumänska eller rumänska till svenska av betyg, personbevis, registerutdrag, affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Våra översättare är auktoriserade i Rumänien vilket innebär att du inte behöver notarisera översättningen hos Notarius Publicus.

Våra översättare översätter enbart till sitt rumänska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt rumänska modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under mycket sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning av ditt betyg?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning av ditt betyg till rumänska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till rumänska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>