Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av betyg och intyg till rumänska

Auktoriserad översättning av betyg och andra juridiska dokument till rumänska direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning bland annat till rumänska. Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument från svenska till rumänska och du kan beställa direkt online. Vi översätter betyg, personbevis, registerutdrag, affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, domar mm. från svenska till rumänska. Våra översättare är auktoriserade i Rumänien vilket innebär att du inte behöver notarisera översättningen hos Notarius Publicus i Sverige.

Våra översättare översätter enbart till sitt rumänska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Kvalitetssäkrad översättning av betyg och intyg till rumänska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument om du sänder dem med e-post, laddar du upp dem direkt i vår portal online så har du en offert på under 1 minut.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning av ditt betyg?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning av ditt betyg till rumänska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till rumänska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>