Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning av betyg och intyg till polska

Auktoriserad översättning av betyg och andra juridiska dokument till polska direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning bl.a. till polska. Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument från svenska till polska och du kan beställa direkt online. Vi översätter betyg, personbevis, registerutdrag, affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, domar mm. från svenska till polska. Våra översättare är auktoriserade i Polen vilket innebär att du inte behöver notarisera översättningen hos Notarius Publicus i Sverige.

Våra översättare översätter enbart till sitt polska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 lägger mycket stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen och en del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument om du sänder dem med e-post, laddar du upp dem direkt i vår portal online så har du en offert på under 1 minut.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning av ditt betyg?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning av ditt betyg till polska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till polska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>