Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare - här beställer du en auktoriserad översättning direkt online

Behöver du en auktoriserad översättning av en dom, registerutdrag, vigselbevis eller kanske ett avtal?

Vi har auktoriserade översättare till 30 språk. Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online och få den levererad digitalt till din e-post adress, originalet kommer direkt hem till dig.

Auktoriserad översättning mellan svenska och 30 andra språk

Vi har auktoriserade översättare mellan svenska och engelska, tyska, franska, spanska, polska, ryska och över 25 andra språk. Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat Kammarkollegiets test och kan kalla sig för auktoriserad översättare eller auktoriserad translator som är den korrekta yrkestiteln. Det är enbart översättare med auktorisation från Kammarkollegiet som kan utföra så kallade "stämplade översättningar" dvs en översättning där översättaren med sitt sigill och sin underskrift bekräftar att översättningen är korrekt. Kammarkollegiet auktoriserar endast översättare i språkkombinationer med svenska.

Auktoriserad översättning för andra språk

Om du behöver en auktoriserad översättning mellan andra språk t.ex. tyska och engelska, eller franska och spanska så hjälper vi dig också med det. Då använder vi översättare som är auktoriserade av motsvarande kompetenta myndigheter i utlandet. i Tyskland och Frankrike är det t.ex. domstolsväsendet som auktoriserar översättare, i Spanien utrikesdepartementet och i de anglosaxiska länderna en fristtående organisation.

Notarisering

Om en översättning som gjorts av en svensk auktoriserad översättare skall användas utomlands så måste den nästan alltid notariseras förutsatt att landet där den skall användas har underskrivit Haag konventionen. Notariseringen görs av Notarius Publicus och innebär att notarien med sin stämpel bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige och dokumentet är därmed giltigt i samtliga de länder som underskrivit deklarationen. Pris för en notarisering hon N.P. ligger ofta runt SEK 500,00 per dokument.

Legalisering

För länder som inte underskrivit Haag konventionen krävs oftast en legalisering. Det innebär att UD bekräftar att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. sedan skall dokumentet bestyrkas på mottagarlandets ambassad innan det är giltigt.

När du beställer en auktoriserad översättning hos The Native Translator

Vi användar så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Därför är sällan vare sig notarisering eller legalisering av en översättning gjord hos oss nödvändig.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. 

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera högkvalitativ juridisk översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>