Auktoriserad översättare

Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättare till 30 språk, auktoriserad översättning av arvsintyg, attester, betyg, domar, lagfarter, registerutdrag, stämningar, vigselbevis, årsredovisningar, äktenskapsförord mm.

The Native Translator är en kvalitetscertifierad global översättningsbyrå specialiserad på bland annat auktoriserad översättning. Vi har auktoriserade översättare till 30 språk. Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online och få den levererad digitalt till din e-postadress, originalet kommer direkt hem till dig.

När behöver man en auktoriserad översättning?

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Auktoriserad översättning mellan svenska och 30 andra språk

Vi har auktoriserade översättare mellan svenska och engelska, tyska, franska, spanska, polska, ryska och över 25 andra språk. Att en översättare är auktoriserad innebär att han/hon har passerat Kammarkollegiets prov och kan kalla sig för auktoriserad översättare eller auktoriserad translator som är den korrekta yrkestiteln. Det är enbart översättare med auktorisation från Kammarkollegiet som kan utföra så kallade "stämplade översättningar" dvs. en översättning där översättaren med sitt sigill och sin underskrift bekräftar att översättningen är korrekt. Notera att Kammarkollegiet endast auktoriserar översättare i språkkombinationer med svenska.

Auktoriserad översättning mellan andra språk

Om du behöver en auktoriserad översättning mellan andra språk t.ex. tyska och engelska, eller franska och spanska så hjälper vi dig också med det. Då använder vi översättare som är auktoriserade av motsvarande kompetenta myndigheter i utlandet. i Tyskland och Frankrike är det t.ex. domstolsväsendet som auktoriserar översättare, i Spanien utrikesdepartementet och i de anglosaxiska länderna en frittstående organisation.

Notarisering

Om en översättning som gjorts av en svensk auktoriserad översättare skall användas utomlands så måste den nästan alltid notariseras förutsatt att landet där den skall användas har underskrivit Haag konventionen. Notariseringen görs av Notarius Publicus och innebär att notarien med sin stämpel bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige och dokumentet är därmed giltigt i samtliga de länder som underskrivit deklarationen. Pris för en notarisering hon N.P. ligger ofta mellan SEK 300-500,00 per dokument.

Legalisering

För länder som inte underskrivit Haag konventionen krävs oftast en legalisering. Det innebär att UD bekräftar att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. sedan skall dokumentet bestyrkas på mottagarlandets ambassad innan det är giltigt.

Auktoriserad översättning med kvalitetssäkring ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning. Vi användar så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Vi vill därför be dig att ange i vilket land den skall användas när du beställer.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera högkvalitativ juridisk översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>