Auktoriserad översättning tyska The Native Translator
Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare tyska

Auktoriserad översättning av dokument mellan svenska och tyska. The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå för översättningar till och från tyska.

Vi utför auktoriserad översättning av bl.a. kontrakt och avtal, betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, domar, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, polisutredningar, stämningar och lagtexter från svenska till tyska och tyska till svenska.

Vad är en auktoriserad översättning till tyska?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare tyska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Notera att en översättare auktoriserad från tyska till svenska inte automatiskt är auktoriserad från svenska till tyska utan måste genomgå kompetensprov också i denna riktning för att få auktorisation. I de tysktalande länderna är det domstolarna som auktoriserar översättare och dessa kallas då vereidigter Übersetzer eller beglaubigter Übersetzer.

När krävs det en auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning krävs när dokumentet kommer att lämnas till en myndighet, universitet eller användas i offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; personbevis, vigselbevis, dödsfallsintyg, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till tyska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till tyska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad av domstol i Tyskland en sk. vereinigte übersetzer. Fördelen med detta är att om dokumentet skall användas i dessa länder så behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. För att en översättning som är gjord av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare till tyska skall accepteras utanför Sverige krävs att den förses med en apostille hos notarius publicus för att bekräfta att översättaren är auktoriserad. En auktoriserad översättning till tyska utförd av The Native Translator accepteras i både Tyskland, Österrike och Schweiz.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

När det gäller auktoriserad översättning från tyska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad från tyska till svenska av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Notera att en översättare auktoriserad från tyska till svenska inte automatiskt är auktoriserad från svenska till tyska utan måste genomgå kompetensprov också i denna riktning för att få auktorisation.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i den tysktalande världen så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från tyska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från tyska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med tyska som modersmål översätter till tyska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess.  Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer och vi har stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det. Auktoriserade översättare har en lagstadgad tystnadsplikt.

Hur mycket kostar en auktoriserad tysk översättning?

Ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning av ditt dokument till eller från tyska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 15 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från tyska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>