The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare från tyska till svenska

Auktoriserad översättare från tyska till svenska av juridiska, finansiella, tekniska och medicinska dokument och texter.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå för auktoriserad översättning från tyska till svenska. Vi använder enbart auktoriserade översättare från tyska till svenska som meddelats sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige, har svenska som modersmål och bor i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från tyska till svenska av alla typer av dokument som t.ex. lagtexter, utredningar, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registerutdrag, lånedokument, betyg, patientjournaler, körkort mm.

Översättning från tyska till svenska med kvalitetsgaranti

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god. Därför använder vi endast auktoriserade översättare från tyska till svenska med fackkompetens inom det specifika område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt svenska modersmål. The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna i Europa som kvalitetscertifierades enligt ISO17100 och är fortfarande en av få certifierade byråer. Vårt arbete kontrolleras fortfarande regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska inom 24 timmar

När din översättning är klar så sänder vi en e-mail med en länk där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och oftast inom 1 - 3 dagar.

Din sekretess en självklarhet

Vi hanterar alltid stora mängder mycket känslig information och upprätthåller alltid en strikt sekretess.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning från tyska till svenska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning från tyska till svenska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning bl.a. från tyska direkt över internet.