The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare till franska

Beställ en auktoriserad översättning från svenska till franska av juridiska, finansiella och medicinska dokument och texter direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialsierad på auktoriserad översättning bl.a. från svenska till franska. Vi har stor kapacitet och kan oftast leverera en auktoriserad översättning från svenska till franska inom 24 timmar. Vi utför auktoriserad fransk översättning av alla typer av dokument direkt online t.ex. utredningar, domar, kontrakt och avtal, registerutdrag, patientjournaler, betyg, pass, körkort etc. och allt naturligtvis med högsta sekretess. Våra auktoriserade översättare till franska är auktoriserade av Kammarkollegiet och av domstolar i Frankrike, Luxembourg och Belgien  och beroende på var du skall använda din översättning så använder vi en översättare som är godkänd i det land där din översättning skall användas.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från franska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från franska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med franska som modersmål översätter till franska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Leverans av en auktoriserad översättning till franska

Så snart din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2-3 dagar.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra franska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning till franska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till franska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad översättning till och från franska direkt över internet.