Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare svenska till portugisiska

Auktoriserad översättare från svenska till portugisiska av juridiska och finansiella dokument

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på autoriserad översättning bland annat till portugisiska. Vi använder av Kammarkollegiet och i Portugal auktoriserade översättare och translatorer och utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument som t.ex. lagtexter, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registerutdrag, lånedokument, betyg, körkort, skilsmässodomar mm. från svenska till portugisiska och allt naturligtvis med högsta sekretess. Viktigt att påpeka är att våra auktoriserade översättare har specialistkompetens inom sitt ämnesområde och översätter självklart endast till sitt portugisiska modersmål.

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med portugisiska som modersmål översätter till portugisiska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkring – hur garanterar vi kvalitén på din översättning?

Vår ISO 17100 certifiering är den bästa kvalitetsgaranti du kan få. Den visar nämligen att vi tar kvalitet seriöst och har lagt både mycket tid och pengar på att kvalitetssäkra våra processer. Det innebär att vi definierat och kvalitetssäkrat allt från rekrytering av översättare till kvalitetskontrollen av de översättningar till portugisiska som vi levererar. Att vi lever upp till kraven kontrolleras av certifierande myndighet minst vartannat år. The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierade.

Sekretess är en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning till portugisiska?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning från svenska till portugisiska. Vi kan ofta leverera en auktoriserad översättning till portugisiska på under 48 timmar och när din översättning är klar så mottager du en e-mail med en länk där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och oftast inom 3 - 5 dagar.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning bland annat till portugisiska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>