The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare Stockholm

Auktoriserad översättning av dokument i Stockholm

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningasbyrå som utför auktoriserad översättning av texter och dokument och du kan beställa en auktoriserad översättning här direkt online. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, registerdokument, domar mm. Våra auktoriserade översättare utför översättning mellan svenska och 25 av de största språken och vi hjälper företag, myndigheter och privarpersoner i Stockholm med auktoriserad översättning.

Av Kammarkollegiet auktoriserade översättare en kvalitetsgaranti

Vi levererar auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel. En auktoriserad översättare har genomgått ett prov i tre delar, en juridisk, en ekonomisk och en allmän text.. Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet och utgör därför en kvalitetsgaranti. Fråga därför alltid efter en auktoriserade översättare eller auktoriserad translator som är den officiella och skyddade yrkestiteln.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Översättare auktoriserade av Kammarkollegiet har lagstadgad tystnadsplikt.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowöversättningsportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.