The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare Stockholm

Auktoriserad översättning av dokument i Stockholm

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför auktoriserad översättning av texter och dokument och du kan beställa en auktoriserad översättning här direkt online. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, registerdokument, domar mm. Våra auktoriserade översättare utför översättning mellan svenska och 30 av de största språken och vi hjälper företag, myndigheter och privarpersoner i Stockholm med auktoriserad översättning.

Av Kammarkollegiet auktoriserade översättare en kvalitetsgaranti

Vi levererar auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel. En auktoriserad översättare har genomgått ett prov i tre delar, en juridisk, en ekonomisk och en allmän text.. Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet och utgör därför en kvalitetsgaranti. Fråga därför alltid efter en auktoriserade översättare eller auktoriserad translator som är den officiella och skyddade yrkestiteln. Om du behöver översätta en medicinsk text så använder vi istället specialutbildade medicinska översättare då medicin inte är inom kompetensområdet för auktoriserade översättare.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Översättare auktoriserade av Kammarkollegiet har lagstadgad tystnadsplikt.

Hur mycket kostar en auktoriserad översättning?

Ladda upp ditt dokument i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning av ditt dokument. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 15 minuter.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad facköversättning och auktoriserad översättning av dokument direkt över internet.