The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare spanska

Auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument från svenska till och från spanska.

Vi utför auktoriserad översättning av bl.a. betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, domar, polisutredningar, stämningar och lagtexter till och från spanska. Våra översättningar utförs av en auktoriserad översättare till spanska som mottagit sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige eller av det spanska utrikesdepartementet.

Vad är en auktoriserad översättning till spanska och hur ser man att den är auktoriserad?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation efter att ha genomgått ett kompetensprov hos Kammarkollegiet eller ett motsvarande test hos det spanska utrikesdepartementet. Det finns översättare som är auktoriserade för flera språk men man måste genomgå ett kompetensprov för samtliga de språkkombinationer där men önskar att vara auktoriserad, dvs bara för att man är auktoriserad översättare från svenska till spanska så innebär det inte att man också är auktoriserad från spanska till svenska. Att en översättning är auktoriserad kan man se då den är daterad, signerad och stämplad med den stämpel översättaren mottagit som bevis på sin auktorisation.

När krävs det en auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning behövs ofta när dokumentet kommer att lämnas till en myndighet, universitet eller användas i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, registerdokument, domar eller liknande. Den här typen av dokument måste nästan alltid presenteras i original dvs. det räcker sällan med enbart en inskannad kopia.

Auktoriserad översättning från svenska till spanska

Om du beställer en auktoriserad översättning till spanska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad av det spanska utrikesdepartementet. Fördelen med detta är att om dokumentet skall användas i Spanien så behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige.

Auktoriserad översättning från spanska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från spanska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du på under en minut en offert direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.