Auktoriserad översättare ryska

Auktoriserad översättare ryska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning till och från ryska av finansiella, juridiska och medicinska dokument, auktoriserad översättare från svenska till ryska med auktorisation från Kammarkollegiet.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg och intyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till ryska och ryska till svenska men också mellan 25 andra språk och ryska.

Vad är en auktoriserad översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta och skyddade yrkestiteln. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov i tre delar. Om man mottagit auktorisation som auktoriserad översättare från svenska till ryska så innebär det inte att man också är auktoriserad från ryska till svenska utan översättaren måste också testas i denna språkombinationen.

När krävs det en auktoriserad översättning

Det är oftast nödvändigt med en auktoriserad översättning när dokumentet skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till ryska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till ryska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i Ryssland. Översättningen notariseras därefter hos notarie och är då giltig i Ryssland. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning till ryska från fler än 25 språk däribland engelska, tyska, franska.

Auktoriserad översättning från ryska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från ryska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Därmed behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning från ryska till fler än 25 språk utöver svenska däribland engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Ryssland så följer en affidavit med översättningen

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Hur mycket kostar en auktoriserad rysk översättning?

Ladda upp en tydlig skan av ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning av ditt dokument till eller från ryska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 15 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad rysk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>