Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare ryska

Auktoriserad översättning till och från ryska av finansiella, juridiska och medicinska dokument, auktoriserad översättare från svenska till ryska med auktorisation från Kammarkollegiet.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg och intyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till ryska och ryska till svenska men också mellan 25 andra språk och ryska.

Vad är en auktoriserad översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta och skyddade yrkestiteln. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov i tre delar. Om man mottagit auktorisation som auktoriserad översättare från svenska till ryska så innebär det inte att man också är auktoriserad från ryska till svenska utan översättaren måste också testas i denna språkombinationen.

När krävs det en auktoriserad översättning

Det är oftast nödvändigt med en auktoriserad översättning när dokumentet skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till ryska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till ryska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i Ryssland. Översättningen notariseras därefter hos notarie och är då giltig i Ryssland. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning till ryska från fler än 25 språk däribland engelska, tyska, franska.

Auktoriserad översättning från ryska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från ryska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Därmed behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning från ryska till fler än 25 språk utöver svenska däribland engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Ryssland så följer en affidavit med översättningen

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från ryska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>