The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare ryska i Stockholm

Auktoriserad översättare av finansiella och juridiska dokument till och från ryska direkt online

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på bl.a. auktoriserad översättning till och från ryska. Vi är snabba och kan oftast leverera en auktoriserad översättning från svenska till ryska eller ryska till svenska inom 24 timmar i Stockholm. Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument som t.ex. lagtexter, utredningar, domar, kontrakt och avtal, personbevis, registerutdrag, skilsmässodomar, betyg, körkort mm. och allt naturligtvis med högsta sekretess.

Auktoriserad översättning till och från ryska inom 24 timmar

När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Rysk översättning med kvalitetsgaranti

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO17100. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om vad ISO17100 certifieringen innebär här: ISO17100

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar alltid stora mängder mycket känslig information och är naturligtvis mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. 

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning till/från ryska?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från ryska.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad översättning direkt över internet.