The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare kinesiska

Auktoriserad översättning från svenska till kinesiska och kinesiska till svenska av juridiska, och finansiella dokument.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal och kontrakt, betyg och intyg, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, testamenten, årsredovisningar, stämningar och lagtexter från svenska till kinesiska och från kinesiska till svenska.

Vad är en auktoriserad kinesisk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad översättare till kinesiska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige efter ett auktorisationsprov som består av tre delar.

När krävs det en auktoriserad översättning

Du behöver oftast en auktoriserad översättning när dokumentet skall användas i samband med ansökan till ett universitet, lämnas till en domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personbevis, registerdokument, domar mm.

Auktoriserad översättning från svenska till kinesiska

Om du beställer en auktoriserad översättning till kinesiska hos oss så använder vi översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet. I Kina finns inget auktorisationssystem som motsvarar det svenska så därför måste en auktoriserad översättning som skall användas i Kina alltid förses med en Öppnar extern länk i nytt fönsterapostille, den får du hos notarius publicus i din kommun.

Auktoriserad översättning från kinesiska till svenska

När det gäller auktoriserad översättning från kinesiska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige och därmed behövs ingen apostille.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt (Opens external link in new windowaffidavit).

Modersmålsprincipen vid översättning till och från kinesiska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från kinesiska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med kinesiska som modersmål översätter till kinesiska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra kinesiska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från kinesiska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från kinesiska direkt över internet.