Auktoriserad översättare italienska

Auktoriserad översättare italienska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Av Kammarkollegiet auktoriserade översättare italienska. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och italienska av finansiella, juridiska och medicinska dokument ISO 17100

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning till och från italienska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, stämningar, vigselbevis, årsredovisningar, osv.

Vad är en auktoriserad italiensk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov.

När krävs det en auktoriserad översättning

När en översättning skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning så krävs det nästan alltid att översättningen är gjord av en auktoriserad italiensk översättare. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till italienska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till italienska hos oss så använder vi så långt möjligt översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. En EU regel från 2016 medger att dokument som är utfärdade av en myndighet i ett EU land och skall användas i ett annat EU land inte längre behöver apostilleras (gäller ej företag). Dock måste översättarens kompetens fortfarande bekräftas med en apostille. Vi utför auktoriserad översättning till italienska från fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Auktoriserad översättning från italienska till svenska

När det gäller auktoriserad översättning från italienska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Fördelen med detta är att då behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Om en italiensk översättare utför uppdraget så förser vi översättningen med en apostille så att den är giltig i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från italienska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Italien så är den notariserad av notarie eller i domstol och så följer en apostille med översättningen.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från italienska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från italienska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med italienska som modersmål översätter till italienska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Italiensk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar. The Native Translator är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra italienska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning till eller från italienska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från italienska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>