Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare italienska

Auktoriserad översättning från svenska till och från italienska utförd av översättare auktoriserade av Kammarkollegiet. Vi översätter finansiella, juridiska och medicinska dokument till och från italienska.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av kontrakt och avtal, betyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar mm. från svenska och 25 andra språk till och från italienska. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online specialiserad på att utföra auktoriserad översättning.

Vad är en auktoriserad italiensk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov.

När krävs det en auktoriserad översättning

När en översättning skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning så krävs det nästan alltid att översättningen är gjord av en auktoriserad italiensk översättare. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till italienska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till italienska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är certifierad i Italien. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning till italienska från fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Auktoriserad översättning från italienska till svenska

När det gäller auktoriserad översättning från italienska till svenska så använder vi alltid en auktoriserad översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet att utföra översättningar från italienska till svenska. Fördelen med detta är att då behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Om en italiensk översättare utför uppdraget så förser vi översättningen med en apostille så att den är giltig i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från italienska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Italien så följer en apostille med översättningen.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från italienska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från italienska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med italienska som modersmål översätter till italienska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra italienska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från italienska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>