Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare i Uppsala

Auktoriserad översättning av dokument i Uppsala

The Native Translator utför auktoriserad översättning av texter och dokument och du kan beställa en auktoriserad översättning här direkt online. Vi översätter finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, registerdokument mm. Vi har auktoriserade översättare i samtliga de språkkombinationer där det finns översättare dvs. mellan svenska och 25 av de största språken. Vi hjälper företag, universitet, myndigheter och privatpersoner i Uppsala området med kvalificerad översättning.

Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare en kvalitetsgaranti

Vi levererar auktoriserade översättningar som försetts med Kammarkollegiets officiella stämpel ett bevis på att översättningen håller en hög standard. En auktoriserad översättare har genomgått ett prov i tre delar, en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Auktorisation meddelas av Kammarkollegiet och utgör därför en kvalitetsgaranti. Fråga därför alltid efter en auktoriserade översättare eller auktoriserad translator som den officiella och skyddade yrkestiteln är.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Översättare auktoriserade av Kammarkollegiet har lagstadgad tystnadsplikt.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår översättningsportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>