Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare från hebreiska, ISO 17100 certifierad

Dokument som skall lämnas till en myndighet kräver oftast en auktoriserad översättning.

Offentliga dokument, avtal, redovisning, betyg eller certifikat som ska vara juridiskt bindande dokument måste istort sett alltid översättas av en auktoriserad översättare eller translator. Vi hjälper dig att översätta hebreiska dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

I Sverige finns det ingen auktoriserad översättare från hebreiska till svenska

Om du behöver en auktoriserad översättning från hebreiska och denna skall användas i Sverige så skall du istället beställa en översättning från hebreiska till engelska. En auktoriserad översättning från hebreiska till engelska accepteras av svenska myndigheter. Översättningen görs då av en översättare som är auktoriserad i England eller USA.

Auktoriserad översättning till och från hebreiska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Översättare auktoriserade av Kammarkollegiet har lagstadgad tystnadsplikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>