Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare grekiska

Auktoriserad översättning från svenska till grekiska och från grekiska till svenska av finansiella, juridiska och medicinska dokument, du kan beställa direkt online.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska och 25 andra språk till och från grekiska.

Vad är en auktoriserad grekisk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare till/från grekiska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov.

När krävs det en auktoriserad översättning

När en översättning skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning så krävs det nästan alltid att det är en auktoriserad översättning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till grekiska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till grekiska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i Grekland. Översättningen notariseras därefter hos notarie och är då giltig i Grekland. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning till grekiska från fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska och italienska.

Auktoriserad översättning från grekiska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från grekiska till svenska så använder vi oftast översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är att då behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Om en grekisk översättare utför uppdraget så kommer översättningen notariserad så att den är giltig i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från grekiska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Grekland så följer en apostille med översättningen

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad grekisk översättning, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>