The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare franska

Auktoriserad översättning från svenska till och från franska av finansiella, juridiska och medicinska dokument. Av Kammarkollegiet eller domstol i Frankrike auktoriserad översättare franska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg och intyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till franska och från franska till svenska.

Vad är en auktoriserad översättare

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta och skyddade yrkestiteln. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov i tre delar. Vi har auktoriserade översättare för bestyrkta översättningar från svenska till och från franska och 25 andra språk.

När krävs det en auktoriserad översättning

Det är oftast nödvändigt med en auktoriserad översättning när dokumentet skall lämnas till ett universitet, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till franska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till franska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet Frankrike (traducteur assermenté). Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. En översättning som gjorts av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till franska måste alltid förses med en Öppnar extern länk i nytt fönsterapostille för att vara giltig utanför Sverige. I Frankrike är det domstolarna som auktoriserar översättare.

Auktoriserad översättning från franska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från franska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är kompetent och auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Frankrike så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från franska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.