Auktoriserad översättning engelska The Native Translator

Auktoriserad översättare engelska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument till och från engelska, av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till engelska och engelska till svenska.

Vi utför auktoriserad översättning till och från engelska av bl.a. betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, domar, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, domar, polisutredningar, stämningar och lagtexter. Våra auktoriserade översättare till och från engelska har sin auktorisation från Kammarkollegiet eller motsvarande organisation i Storbritanien, USA, Canada eller Australien.

Vad är en auktoriserad översättare?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning till engelska är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Översättare som är auktoriserade av motsvarande organisation i Storbritanien, USA, Canada eller Australien kallas oftast för certifierad översättare. Att man är auktoriserad översättare från svenska till engelska innebär inte att man med automatik också är auktoriserad från engelska till svenska, man måste genomgå ett kompetensprov för samtliga de språkkombinationer där man önskar att vara auktoriserad.

Hur ser man att en översättning är auktoriserad?

Om översättningen är gjord av en översättare som har sin auktorisation från Kammarkollegiet så dateras, signeras och stämplas översättningen med den stämpel som översättaren fått som bevis på sin auktorisation. Samma förfarande gäller i Australien och Nya Zeeland, i USA, Canada och Storbritanien däremot så skriver översättaren en bekräftelse, en sk. affidavit, på att översättningen är korrekt som han/hon sedan daterar och underskriver. Om en översättning som är gjord av en översättare auktoriserad av Kammarkollegiet skall användas utomlands så måste den stämplas av notarius publicus för att accepteras, vi använder därför så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas.

När krävs det en auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet, universitet eller användas i offentlig förvaltning. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

Om du beställer en auktoriserad översättning till engelska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet t.e.x USA, Canada, Storbritanien eller Australien. Fördelen med detta är att om dokumentet skall användas i dessa länder så behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från engelska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från engelska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad och du sparar mellan 250-500 kr/dokument som är den avgift notarius publicus debiterar.

Modersmålsprincipen

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från engelska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med engelska som modersmål översätter till engelska, en med översättare svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning till och från engelska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra engelska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Hur mycket kostar en auktoriserad översättning till eller från engelska?

Ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en auktoriserad översättning av ditt dokument till eller från engelska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 15 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från engelska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>