The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättare engelska

Auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument från svenska till och från engelska, av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till engelska.

Vi utför auktoriserad översättning till och från engelska av bl.a. betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, domar, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, domar, polisutredningar, stämningar och lagtexter. Våra auktoriserade översättare till och från engelska har sin auktorisation från Kammarkollegiet eller motsvarande organisation i Storbritanien, USA, Canada eller Australien.

Vad är en auktoriserad översättare till engelska och hur ser man att en översättning är auktoriserad?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning till engelska är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Översättare som är auktoriserade av motsvarande organisation i Storbritanien, USA, Canada eller Australien kallas oftast för certifierad översättare. Att man är auktoriserad översättare från svenska till engelska innebär inte att man med automatik också är auktoriserad från engelska till svenska, man måste genomgå ett kompetensprov för samtliga de språkkombinationer där man önskar att vara auktoriserad.

Om översättningen är gjord av en översättare som har sin auktorisation från Kammarkollegiet så dateras, signeras och stämplas översättningen med den stämpel som översättaren fått som bevis på sin auktorisation. Samma förfarande gäller i Australien och Nya Zeeland, i USA, Canada och Storbritanien däremot så skriver översättaren en bekräftelse på att översättningen är korrekt som han/hon sedan daterar och underskriver. Om en översättning som är gjord av en översättare auktoriserad av Kammarkollegiet skall användas utomlands så måste den stämplas av notarius publicus (Öppnar extern länk i nytt fönsterHaag konventionen) för att accepteras, vi använder därför så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas.

När krävs det en auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet, universitet eller användas i offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; personhandlingar, registerdokument, domar eller liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till engelska

Om du beställer en auktoriserad översättning till engelska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet t.e.x USA, Canada, Storbritanien eller Australien. Fördelen med detta är att om dokumentet skall användas i dessa länder så behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från engelska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från engelska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad och du sparar mellan 250-500 kr/dokument som är den avgift notarius publicus debiterar.

Modersmålsprincipen

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från engelska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med engelska som modersmål översätter till engelska, en med översättare svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra engelska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du på under en minut en offert direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från engelska direkt över internet.