Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare arabiska

Auktoriserad översättning till och från arabiska av finansiella, juridiska och medicinska dokument, du kan beställa direkt online.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till arabiska och arabiska till svenska men också mellan 25 andra språk och arabiska.

Vad är en auktoriserad översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare till/från arabiska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov. En översättare som är auktoriserad för flera språkpar har genomgått ett auktorisationsprov för varje språkkombination, dvs. man genomgår ett prov i språkparet svenska till arabiska och ett annat från arabiska till svenska.

När krävs det en auktoriserad översättning

När än översättning skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning så krävs det nästan alltid att det är en auktoriserad översättning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till arabiska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till arabiska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet. Översättningen måste sedan förses med en apostille hos notarius publicua för att accepteras i utlandet eller om den t.ex. skall användas på en arabisk ambassad. Vi utför auktoriserad översättning till arabiska från fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska och italienska.

Auktoriserad översättning från arabiska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från arabiska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Vi utför auktoriserad översättning från arabiska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Offert på en auktoriserad arabisk översättning direkt online

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från arabiska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>