Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning från ryska till engelska

Auktoriserad översättning av dokument från ryska till engelska inom juridik, finans, medicin samt teknik, kvalitetsgaranti ISO 17100

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från ryska till engelska. Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar mm. från ryska till engelska och 25 andra språk. Vi har översättare som är auktoriserade och certifierade i ett stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa till, det är en av fördelarna med att använda en global ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Våra översättare är flytande på ryska och översätter till sitt engelska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. När du beställer en auktoriserad översättning från ryska till engelska så använder vi översättare som är auktoriserade i Storbritannien.

För att en översättare skall kunna producera en översättning av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare i språkkombinationen ryska till engelska
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt engelska modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Hur mycket kostar en auktoriserad översättning från ryska till engelska?

Ladda upp ditt dokument direkt i vår översättningsportal så får du direkt och på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning från ryska till engelska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad rysk översättning till över 25 språk direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>