The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från ryska till engelska

Auktoriserad översättning av dokument från ryska till engelska inom juridik, finans, medicin samt teknik

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från ryska till engelska. Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar mm. från ryska till engelska och 25 andra språk. Vi har översättare som är auktoriserade och certifierade i ett stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa till, det är en av fördelarna med att använda en global ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Våra översättare är flytande på ryska och översätter till sitt engelska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess är en självklarhet för oss

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Ladda upp ditt/dina dokument i vår portal, du får en oförpliktigande offert på under en minut.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad rysk översättning till över 25 språk direkt över internet.