Auktoriserad översättning från kinesiska till svenska

Auktoriserad översättning från kinesiska till svenska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning av dokument från kinesiska till svenska

Behöver du hjälp med en auktoriserad översättning från kinesiska till svenska? I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att officiella dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning är: Adoptionshandlingar, arvsintyg, betygsdokument, domar, dödsattester, finansiell dokument, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Vi eftersträvar att alltid använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas så om du beställer en auktoriserad översättning från kinesiska till svenska så kommer den att utföras av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige.

Auktoriserad översättning av följande typer av dokument från kinesiska till svenska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar, lagfarter, produktgarantier och licensavtal, anställningsavtal samt dokument för upphandlingar. Vi översätter alla former för juridiska dokument från kinesiska till svenska.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, kontoutdrag, likvidavräkningar från fastighetstransaktioner och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100-certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning från kinesiska till svenska.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är för oss en självklarhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Du kan beställa en auktoriserad översättning från kinesiska online:

Du får en offert och beställer din kinesiska översättning direkt i vår översättningsportal.
När din översättning är klar så sänder vi en länk via e-post där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och ofta inom 2 - 3 dagar beroende på var du bor.

Här kan du få mer information

Behöver du mer information så når oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad kinesisk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>