The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från italienska till svenska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av dokument och texter från italienska till svenska online

Vi utför auktoriserad översättning från italienska till svenska och du kan beställa online. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av domar, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg mm. Vi använder av Kammarkollegiet auktoriserade översättare från italienska.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning. För våra översättare gäller att de:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Våra översättare arbetar branschspecifikt och är naturligtvis flytande på italienska men översätter endast till sitt svenska modersmål.

ISO 17100 är en branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Hur mycket kostar en auktoriserad översättning från italienska till svenska?

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt och på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning från italienska. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från italienska direkt över internet.