The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Översättning utförd av auktoriserad översättare eller translator

Juridiska och finansiella dokument skall nästan alltid översättas av en auktoriserad översättare eller translator.

Dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, försäkringsbesked, dödsfallsintyg, domar, testamenten, födelseattester, vigselbevis, körkort, intyg och många andra dokument måste i stort sett alltid översättas av en en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad översättare är en översättare som genomgått ett kompetensprov hos Kammarkollegiet och översättaren intygar med sin stämpel och signatur att översättningen överensstämmer med originalet.

Vi utför auktoriserad översättning till 30 språk

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och vi har specialiserat oss på att leverera auktoriserad juridisk och finansiell översättning till företag, myndigheter men naturligtvis också privatpersoner. Hos oss kan du beställa en auktoriserad översättning gjord av en svensk av Kammarkollegiet auktoriserad översättare mellan svenska och över 30 av de större språken men också det som motsvarar en auktoriserad översättning utanför Sverige (ofta kallad certifierad översättning) mellan andra språk och då utförd av en i utlandet auktoriserad översättare. Utanför Sverige är det ofta domstolarna eller som i t.ex. Spanien där det är utrikesdepartementet som auktoriserar översättare.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM KUND

Kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierad enligt EN-15038, den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Här kan du läsa mer om våra Opens internal link in current windowcertifieringar.

Att beställa en översättning skall vara enkelt och smidigt

För våra företagskunder eftersträvar vi att uppfattas som en ”intern resurs”, det skall vara lätt och smidigt att kontakta oss och också att beställa en översättning. Vi hanterar alla dokumenttyper i alla format och kan också hjälpa till med layoutarbete, vi har en egen DTP avdelning som hanterar den här typen av uppdrag. Opens window for sending emailKontakta oss för en offert.

Rätt pris på översättning

Vi tror att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Våra översättare är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare. Du kan få en snabb Opens internal link in current windowoffert online

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet för oss. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med er som uppdragsgivare. 

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.