Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare eller translator

Auktoriserad översättning mellan svenska och fler än 30 språk, översättning utförd av översättare med auktorisation av Kammarkollegiet, och du kan beställa online.

Dokument t.ex. betyg från svenska och utländska universitet, försäkringsbesked, dödsfallsintyg, domar, testamenten, födelseattester, vigselbevis, körkort, intyg och många andra dokument måste i stort sett alltid översättas av en en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare har genomgått ett kompetensprov hos Kammarkollegiet och översättaren kan därefter med sin signatur och stämpel intyga att översättningen överensstämmer med originalet.

Auktoriserade översättare till 30 språk

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och vi har specialiserat oss på att leverera auktoriserad juridisk och finansiell översättning till företag, myndigheter men naturligtvis också till privatpersoner och det direkt online. Hos oss kan du beställa en auktoriserad översättning gjord av en svensk av Kammarkollegiet auktoriserad översättare mellan svenska och över 30 av de större språken men också det som motsvarar en auktoriserad översättning utanför Sverige (ofta kallad certifierad översättning) mellan andra språk och då utförd av en i utlandet auktoriserad översättare. Utanför Sverige är det ofta domstolarna eller som i t.ex. Spanien och Polen där det är utrikesdepartementet som auktoriserar översättare. I de anglosaxiska länderna auktoriseras översättare av en särskild origanisation som också organiserar översättare, ITI, ATA and NAATI.

Kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar.

Att beställa en auktoriserad översättning skall vara enkelt och smidigt

För våra företagskunder eftersträvar vi att uppfattas som en ”intern resurs”, det skall vara lätt och smidigt att kontakta oss och också att beställa en översättning. Vi hanterar alla dokumenttyper i alla format och kan också hjälpa till med layoutarbete, vi har en egen DTP avdelning som hanterar den här typen av uppdrag.

Rätt pris på auktoriserad översättning

Vi tror att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Våra översättare är universitetsutbildade, har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet för oss. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med dig som uppdragsgivare. 

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en auktoriserad översättning direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>