The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Våra tekniska översättare är inte bara högutbildade lingvister, de kan teknik och den tekniska terminologin.

The Translator Group –  en ISO 17100 kvalitetscertifierad teknisk översättningsbyrå, översättningar med kvalitetsgaranti.

Vi är en av Europas ledande tekniska översättningsbyråer och kvalitetscertifierade enligt ISO17100. Vi arbetar med teknisk översättning sedan 2005 och kan räkna några av världens största teknikföretag som våra kunder. Vi kan också hjälpa dig och ditt företag med teknisk översättning till och från de flesta av världens språk. 

Teknisk översättning av specialiserade facköversättare

Många företag blir alltmer globala. Det har kraftigt ökat efterfrågan på flerspråkig teknisk produktinformation, liksom behovet av kvalificerad teknisk översättning. Kraven på de tekniska översättningsbyråerna har därmed ökat då det idag översätts mycket specialiserad teknisk information till fler och fler språk en utveckling som medfört att endast de översättningsbyråer som specialiserat sig kan leverera den kvalitet och de språkkombinationer som efterfrågas.

En teknisk översättare behöver därför, utöver språklig kompetens också ha mycket goda kunskaper inom det specifika tekniska fackområde som översättningen gäller och vara väl insatt i den relevanta terminologin. Vi översätter allt från teknisk produktinformation och användarhandböcker till texter med mer kreativt innehåll som marknadsföringsmaterial, powerpoint presentationer, webbinnehåll med mera.

Språkutbildade tekniker som översätter till sitt modersmål

Våra tekniska facköversättare är alltid flytande i källspråket och har målspråket som sitt modersmål. De har dessutom en teknisk bakgrund, ofta med högskoleutbildning inom teknik och med djupgående sakkunskap inom sitt specifika fackområde. Vi hanterar tekniska översättningar till och från över 100 språk bland dem svenska, engelska, kinesiska, tyska, danska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska. För större projekt hänvisar vi till vår företagsservice Opens external link in new windowThe Business Translator. Har du frågor så når du oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Terminologidatabaser och översättningsminnen

Vi använder konsekvent företagsspecifika översättningsminnen vilket gör det möjligt att återanvända de översättningar vi redan gjort. Fördelarna med detta är stora, det ger både tids- och kostnadsbesparingar men framför allt säkrar det en konsekvent terminologi inte bara inom ett dokument utan också mellan dokument.

Vi översätter t.ex:

 • avhandlingar
 • instruktionsböcker
 • driftsinstruktioner
 • handledningar
 • manualer
 • patent
 • programvara
 • powerpoint presentationer
 • produktkataloger
 • produktbroschyrer
 • rapporter

Vi har lång erfarenhet av teknisk översättning inom nedanstående fackområden:

 • energi
 • elverktyg
 • flyg
 • fordonsindustri
 • IT
 • järnväg och tågteknik
 • kemteknisk industri
 • kontorsutrustning
 • laboratorieinstrument
 • medicinsk utrustning
 • miljöteknik
 • energiteknik
 • processteknik
 • rymdindustrin
 • skogsmaskiner
 • telekommunikation
 • verktygsindustrin
 • vitaruindustrin

ISO certifierad teknisk översättningsbyrå

The Native Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt ISO17100 som är en specifik kvalitetscertifiering för översättningsbyråer.

Få ett personligt kostnadsförslag