The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Professionell engelsk översättning online

Översättning till samt korrekturläsning och språkgranskning av engelska texter och dokument.

Förmågan att kunna kommunicera professionellt på engelska är en absolut nödvändighet för varje individ och företag som arbetar internationellt. Professionell och direkt kommunikation på engelska är viktigare än någonsin, och kvalitén på din kommunikation avgör hur du och det företag du representerar uppfattas.
Som en ledande leverantör av professionella engelska översättningar kan vi förse dig med den standard som du behöver och som dina kunder förväntar sig. Vi producerar högkvalitativa texter som inte bara är grammatiskt korrekta utan där också korrekt terminologi använts. Att försöka göra sig hörd på den internationella arenan med en undermålig skriftlig kommunikation är idag mycket svårt. Vi översätter inte enbart texter och dokument utan kan också korrekturläsa och språkgranska dina engelska texter.

Auktoriserade engelska översättningar

Oavsett hur stort ditt engelska översättningsbehov är så har vi grupper av professionella engelska översättare redo med relevant kunskap och erfarenhet inom området. Vi tillhandahåller auktoriserad och certifierad engelsk översättning dygnet runt årets alla dagar. När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en engelsk auktoriserad översättare för att accepteras av motparten.

Vi tillhandahåller auktoriserade översättare till och från engelska från och till svenska och certifierade översättningar mellan engelska och övriga språk, dvs översättningar gjorda av översättare med kompetens motsvarande en svensk engelsk auktoriserad översättare men med sin certifiering gjord i ett annat land. Vi använder alltid översättare certifierade i det land där översättningen skall användas för att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad, dvs om du ber om en auktoriserad översättning från svenska till engelska och denna skall användas i England så kommer den att göras av en av våra engelska översättare som är certifierad i England genom ITI (Institute Of Translation & Interpreting). Du sparar därmed både tid och pengar. En översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare måste oftast förses med en Opens external link in new windowApostille hos Opens external link in new windowNotarius Publicus och/eller legaliseras hos Opens external link in new windowRegeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad utomlands.

Vi har professionella engelska facköversättare med kompetens inom nedanstående fackområden:

 • Teknisk översättning
 • Finansöversättning
 • Juridisk översättning
 • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
 • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
 • Webbsideöversättning och lokalisering

Vi erbjuder engelsk översättning av:

 • Årsrapporter
 • Kundtidskrifter
 • Exportofferter
 • Finansrapporter
 • Hälso- & säkerhetshandböcker
 • Juridiska dokument
 • Bruksanvisningar & tekniska manualer
 • Tidskrifter & nyhetsbrev
 • Marknadsföringsmaterial
 • Patent
 • Pressutskick
 • Produktpaketering
 • Produktkataloger
 • Forskningsrapporter & frågeformulär
 • Försäljningsmaterial
 • Programvarulokalisering
 • Tekniska specifikationer & datablad
 • Utbildningshandböcker och program för e-lärande
 • Webbsidelokalisering

Engelska facköversättningar till följande branscher

 • Luftfart
 • Jordbruk
 • Fordonsindustrin
 • Kemikalier & plast
 • Kontrakt (se juridiska tjänster)
 • Publicering
 • Utbildning & träning
 • Elektronik och hemutrustning
 • Miljövetenskap
 • Ingenjörskonst
 • Finanstjänster
 • Golvläggning
 • Informationsteknik
 • Juridiska tjänster
 • Tillverkning
 • Marknadsföring
 • Marknadsundersökning
 • Mediciner och läkemedel
 • Professionella tjänster
 • Offentlig sektor
 • Textilier
 • Telekommunikation
 • Transport
 • Resor, turism & fritid
 • Hotell näringen

Vi har engelska översättare både i England, Irland, USA, Australien samt Nya Zeeland

Trots att engelska är ett av de universella språken så finns det variationer beroende på land, vilket framför allt gäller England och USA. Vi levererar snabba, korrekta och pålitliga professionella översättningstjänster för Storbritannien och USA, samt lokalisering av engelska översättningar för andra engelsktalande länder, inklusive Australien, Irland och Nya Zeeland.

Det engelska språket är idag det tredje största språket baserat på antal inhemska talare (ca 375 miljoner), efter kinesiska (mandarin) och spanska.

The Native Translator är en online professionell översättningstjänst men vi erbjuder också traditionell översättningstjänst genom vårt systerbolag The Business Translator som är en klassisk översättningsbyrå med project management mm. Du skall dock veta att det är ingen skillnad på kvaliten på översättningarna, det är samma professsionella översättare som arbetar för båda organisationerna.

The Native Translator är branschledande inom professionell dokumentöversättning online och tillhandahåller facköversättning och auktoriserad översättning globalt dygnet runt, årets alla dagar. Bland våra kunder finner du bland annat den svenska staten och samtliga svenska universitet.

The Native Translator är en EN-15038- såväl som CAN/CGSB-131.10 certifierad översättningsbyrå. Vi erbjuder certifierad och auktoriserad översättning till fler än 100 språk.

Få ett personligt kostnadsförslag

 
 
Top 100