The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare är en översättare som genomgått Kammarkollegiets prov med godkänt resultat.

Den korrekta och skyddade yrkestiteln är auktoriserad translator. När du behöver översätta dokument som skall användas mot myndigheter eller t.ex. universitet och högskolor så måste alltid översättningen göras av en auktoriserad translator. Auktorisationen är en officiell kvalitetsgaranti även om det inte är en garanti för att översättningen är 100% rätt. För att uppnå auktorisation prövas översättaren i finansiella, juridiska och allmänna texter och bedöms av två kompetenta översättare.

I Sverige finns det auktoriserade översättare till strax över 30 språk

I Sverige finns det endast auktoriserade översättare i språkkombinationer med svenska. Dvs. behöver du en auktoriserad översättning från tyska till engelska så kan den inte göras av en översättare som är auktoriserad i Sverige. Det finna auktoriserade översättare mellan svenska och strax över 30 andra språk just nu.

Kontakt

Opens window for sending emailKontakta oss om du behöver mer information om auktoriserade översättare och översättning.