The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Finansiell översättning utförd av språkutbildade revisorer och ekonomer

Översättning av ekonomisk text och finansiella dokument på över 50 språk, professionell,  finansöversättning utförd av facköversättare ch auktoriserade översättare.

Internationellt verksamma företag behöver ofta texter som rör finans och ekonomi på en rad olika språk, inte minst för att uppfylla lokala krav på rapportering. Hos oss får du finansiella och ekonomiska texter översatta av professionella översättare som dessutom är revisorer eller ekonomer – personer med god kännedom om den finansiella industrin i det språkområde texten vänder sig till. Alla våra översättare kan källspråket flytande och har målspråket som modersmål och kan den finansiella terminologin.

Småföretag och stora multinationella jättar drar nytta av våra facköversättare inom ekonomi och finans.

The Native Translator utför idag finansiella översättningar till ledande multinationella företag, konsultföretag samt finansiella institutioner som banker, investment- och försäkringsbolag. Översättningar till svenska erbjuder vi från mer än 50 källspråk – med hög kapacitet för snabba leveranser. 

Snabb leverans även vid mycket omfattande projekt

The Native Translator har väl intrimmade rutiner för såväl projektering som kvalitetskontroll och självklart hanterar vi alla förekommande filtyper. Har du stora projekt som kräver korta handläggningstider? Då kan vi omedelbart bygga upp ett team av finansiella översättare som uteslutande arbetar med din uppgift. Vi har finansiella experter bland våra egna projektledare, vilket bidrar till att vi idag erbjuder marknadens ledande översättningstjänster för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Vi hanterar finansiella översättningar till och från över 100 språk bland dem engelska, kinesiska, tyska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska. För större översättningsprojekt hänvisar vi till vår företagsservice The Business Translator.

Kontakta oss för översättning av exempelvis:

 • Affärsplaner
 • avtal
 • broschyrer 

 • emmisionsprospekt
 • faktablad 

 • försäkringsrelaterade dokument 

 • juridiska avtal

 • kommunikation med aktieägare
 • konkursdokument
 • marknadsföring och reklam
 • marknadsplaner
 • presentationer
 • pressreleaser
 • resultaträkningar
 • revisionsrapporter
 • webbplatser
 • årsredovisningar

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra processer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad finansiell översättningsbyrå innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en finans översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad finans översättning direkt över internet.