The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell tjeckisk översättning, facköversättning och auktoriserad översättning till och från tjeckiska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på högkvalitativ facköversättning och auktoriserad översättning bl.a. till och från tjeckiska.

Vi är branschledande inom dokument- och textöversättning och utför professionell översättning inom juridik, finans, medicin samt teknik till och från tjeckiska online.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från tjeckiska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med tjeckiska som modersmål översätter till tjeckiska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Auktoriserad översättning till tjeckiska

Oavsett hur stort ditt tjeckiska översättningsbehov är så har vi auktoriserade tjeckiska översättare redo med relevant kunskap och erfarenhet inom området. Vi tillhandahåller auktoriserad översättning till och från tjeckisk dygnet runt årets alla dagar. När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en tjeckisk auktoriserad översättare för att accepteras av motparten.

Vi tillhandahåller auktoriserade översättare från svenska till tjeckiska och från tjeckiska till svenska men utför också auktoriserade översättningar mellan tjeckiska och övriga språk, dvs översättningar gjorda av översättare med kompetens motsvarande en svensk tjeckisk auktoriserad översättare men med sin certifiering gjord i ett annat land. Vi använder alltid översättare certifierade i det land där översättningen skall användas för att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad, dvs om du ber om en auktoriserad översättning från svenska till tjeckiska och denna skall användas i Prag så kommer den att göras av en av våra tjeckiska översättare som är auktoriserade i Tjeckien. Du sparar därmed både tid och pengar. En översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare måste oftast förses med en Opens external link in new windowApostille hos Opens external link in new windowNotarius Publicus och/eller legaliseras hos Opens external link in new windowRegeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad utomlands.

Vi utför professionell översättning till tjeckiska inom följande områden:

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
  • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
  • Webbsideöversättning och lokalisering

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå tjeckiska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en tjeckisk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från tjeckiska direkt över internet.