The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning från svenska till engelska

Översättning av teknisk dokumentation och facktexter till engelska

Som ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så hanterar vi i stort sett alla typer av texter inom fordons och maskinteknik, processautomatisering och IT, konsumentelektronik mm. Oavsett om det är en handledning, instruktionsbok, manual eller en software lokalisering så kan vi hjälpa dig men en målgruppsanpassad översättning från svenska till engelska. Vi har erfarna tekniska översättare med specialistkompetens och utför tekniska översättningar åt såväl större företagskoncerner som mindre industri-, teknik- och tjänstebolag.

Vi översätter teknisk dokumentation till över 100 språk

Teknisk dokumentation behöver ofta översättas till fler än ett språk. Utöver teknisk översättning från svenska till engelska så översätter vi också till bl.a. norska, danska, finska, tyska, franska, polska, ryska, italienska, spanska samt kinesiska. Sammanlagt erbjuder vi tekniska översättningar till fler än 100 olika språk.

Våra tekniska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid projektledare tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.